top of page

Huisregels en Algemene voorwaarden

 

Bij aanwezigheid op het evenement en bij aanschaf van het ticket voor Club 9 gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 

1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 

2. Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar, tenzij anders vermeld. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 

3. Het is mogelijk om een tafel te reserveren met elke vorm van bezetting, max 10 personen.
 

4. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 

5. Roken is wettelijk NIET toegestaan binnen in de locatie. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige plek: buiten voor de entree. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 

6. 9 Miles Events voert een zero tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 

7. Er is de mogelijkheid om de locatie te verlaten en later weer naar binnen te komen. Echter dient u bij de entree wel uw polsbandje te tonen om toegang te krijgen. Zondag bandje geen toegang.
 

8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 

9. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 

10. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 

11. Het is toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur. Het is echter niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 

12. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 

13. De organisatie behoudt zich het recht u van het evenement te verwijderen als u onder invloed bent van alcohol, drugs of andere verdovende middelen en u mede daardoor andere bezoekers tot last bent.
 

14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 

15. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 

16. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 

17. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen.
 

18. Bij het niet aanwezig zijn of niet op komen dagen van artiesten of ander entertainment zoals op voorhand aangekondigd, waarbij de organisatie hier door onmacht niets aan kan doen, is de organisatie van 9 Miles Events niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schadevergoedingen. De organisatie is verplicht zorg te dragen voor een alternatieve invulling.

 

19. Op het moment dat u verhinderd bent, niet kan of wil komen (om welke reden dan ook) bespreekt u dit met de mensen aan uw eigen tafel en zoekt u gezamenlijk naar vervangende personen voor de kaarten. De organisatie geeft geen geld terug, maar zal ten alle tijden proberen mee te zoeken naar mensen die de kaarten willen overnemen. Deze overdracht zal dan wel plaatsvinden tussen de beide partijen en daar staat de organisatie buiten.
 

20. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact opnemen via info@9miles.nl

bottom of page